Sztuki Walki

MMA

Mieszane sztuki walki (Mixed Martial Arts) dyscyplina sportowa, która wyraża jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki. Współczesne MMA swój rodowód wywodzą od organizowanych od lat 20 XX wieku brazylijskich turniejów vale tudo oraz sięgających lat 70. japońskich zawodów zwanych kakutougi. Początkowy okres rozwoju sportu przypadł na pierwszą połowę lat 90, kiedy w USA zorganizowano pierwszy oficjalny turniej MMA pod nazwą UFC 1 (1993), a w Japonii założono organizacje Shooto i Pancrase. Do najbardziej znanych organizacji o globalnym zasięgu należą m.in. UFC, Strikeforce, Bellator, DREAM oraz do 2007 roku PRIDE FC.

Boks

Sport walki, w którym dwóch zawodników walczy ze sobą jedynie przy użyciu pięści. Zręby współczesnego zawodowego boksu wywodzą się od opublikowanych w 1867 roku w Wielkiej Brytanii zasad zwanych Queensberry Rules, które po raz pierwszy wprowadziły wymóg zakładania rękawic. W roku 1916 podjęto ważną decyzję o ograniczeniu oficjalnych zawodowych walk o mistrzostwo świata do 15 rund po trzy minuty każda, z jednominutowymi przerwami. W latach 80. XX wieku, wskutek tragicznej śmierci koreańskiego boksera Kim Duk-koo, zawodowe walki ograniczono do 12 rund.

Grappling / submission fighting

Grappling rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów, tj. dźwignie, rzuty (obalenia), duszenia; zabronione są w niej uderzenia. Nowoczesną formą walki na chwyty, otwartej dla przedstawicieli dowolnego stylu tego typu są zawody submission fighting(także submission wrestling lub submission grappling) formuła walki zapaśniczej z „wykończeniami” (ang. submission), tj. technikami kończącymi.  Walka toczy się na zapaśniczej macie. Formuła ta została stworzona, aby umożliwić zawodnikom różnych stylów opartych na chwytach rywalizację na prostych i jednoznacznych zasadach.

Samoobrona / Kursy dla kobiet i dziewcząt

Samoobrona zajęcia z samoobrony prowadzone są w oparciu o takie style jak Shaolin Kempo, Chan Shaolin Si, Dju Su Kung Fu, Ju Jutsu, Allkampf Taijutsu, Kenpo czy Karate. Wykorzystując wiedzę i zdobyte doświadczenie, skupiamy się na nauce praktycznych technik.
Kursy samoobrony przeznaczone są dla pań i dziewcząt niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Celem kursu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego, pewności siebie oraz nabycie umiejętności samoobrony w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przemocą fizyczną wśród uczestniczek zajęć.

Cross-trening / Kettlebells / TRX

Cross-trening to innowacyjny program treningu siły, wytrzymałości, sprawności i kondycji przy zachowaniu dużej intensywności powtarzanych ćwiczeń w jak najkrótszym czasie. Zawiera w sobie ćwiczenia z wielu dyscyplin. Podstawą Cross-fit jest przestrzeganie trzech głównych założeń: właściwej mechaniki ruchów, konsekwencji, intensywności.                                                                        Kettlebell (rosyjsk. girya), to tradycyjny rosyjski odważnik. Koncepcją treningu jest rozwój wytrzymałości, siły, elastyczności przy wykorzystaniu zarówno systemu mięśniowego jak i sercowo-naczyniowego. Celem ćwiczeń jest wytrenowanie ciała, które będzie silne a przy tym smukłe i elastyczne.

Sztuki walki dla dzieci

Dla dzieci w wieku od 2-3 lat oraz od 4-5 lat w oparciu o ćwiczenia ogólnorozwojowe przeciwdziałające wadom postawy, realizujemy program „Zdrowy maluch” . Dla dzieci w wieku 6-12 lat realizujemy program „Dzieci przeciw przemocy”. Na zajęciach kształtujemy właściwe postawy moralne i intelektualne oraz rozwijamy sprawność fizyczną. Wykonywane ćwiczenia zawierają w sobie elementy akrobatyki, zapasów, jugo, gimnastyki korekcyjnej oraz gier i zabaw grupowych.