Cennik 2016

258_4_cennik 2017

Regulamin płatności

1. Składkę członkowską należy opłacić do 5 dnia danego miesiąca.
2. Płatności dokonujemy gotówką u instruktorów przed lub po zajęciach.
3. Opłacona składka nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku opuszczenia zajęć, opłacona składka nie przechodzi na drugi miesiąc.
5. Za zajęcia indywidualne odwołane przez uczestnika nie przysługuje zwrot kosztów.
6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć indywidualnych w bieżącym miesiącu.